Versnellingsmeter

Wat is versnelling? Wat zijn G-krachten? Met de versnellingsmeter, standaard ingebouwd in de DooTAB Fusion, kan je meten en waarnemen. In combinatie met inbegrepen software
SPARKvue is het mogelijk deze waarnemingen te integreren in je les. Bekijk op de SPARKvue pagina de tweede demonstratiefilm om de mogelijkheden te ontdekken.