Intel Education Lab Camera

De Lab Camera, samen met de meegeleverde microscooplens bevorderen een hoger niveau de ontwikkeling van vaardigheden-onderzoek, het oplossen van problemen, kritisch denken, en deductieve redenering. Beeldvorming en analyse-instrumenten: time-lapse-cam, kinematica, microscoop, verkenner, motion cam, en universele logger.

Voorbeeldtoepassing voor lager onderwijs (gebruik de DooTAB als microsocoop)

Voorbeeldtoepassing 11 tot 13 jarigen:

Voorbeeldtoepassing secundair onderwijs