Intel® Education Media Camera

Dit geeft tal van mogelijkheden op gebied van multimedia, ideaal op gebied van project-based learning. De mediacamera helpt leerlingen zich visueel te uiten. Er zijn hulpmiddelen voorzien voor het opnemen, bewerken en presenteren.

Voorbeeld lager onderwijs:

Voorbeeld secundair onderwijs:

Voorbeeld hoger onderwijs: