SPARKvue

SPARKvue is een data-analyse applicatie voor de wetenschap en de wiskundige concepten die gebruik maakt van de ingebouwde camera en sensoren. 60 ingebouwde laboratoria maken het gemakkelijk om te beginnen of uw eigen aangepaste labs. Lab onderwerpen zijn: temperatuur, acceleratie, geluid, het vastleggen en annoteren van afbeeldingen, licht-, en magnetometer.

Voorbeeld lager onderwijs, gebruik van thermometer-sensor:

Voorbeeld 11 tot 14 jarigen, gebruik versnellingsmeter:

Voorbeeld hoger hoger secundair onderwijs: